Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing, Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Rotterdam.

Download hier de leveringsvoorwaarden